Πρόεδρος                       : Βουλισμάς Σπυρίδων

Ά Αντιπρόεδρος              : Μπαλανίκας Αναστάσιος

'Β Αντιπρόεδρος             : Κυπριώτης Μηχαήλ

Γραμματέας                    : Βάρελης Κωνσταντίνος

Ταμίας                             : Λάμπουρας Θωμάς

Έφορος                           : Ανδριώτης Αναστάσιος

Υπ.Δημοσίων Σχέσεων  : Κουρής Ματθαίος

Αξιολόγιση Μελών          : Καρύδης Νικόδημος

Μέλος                             : Χονδρογιάννης Νικόλαος